Liên hệ

Trường Tiểu học Cẩm Thành

Địa chỉ: Thôn Đồng Bàu – xã Cẩm Thành – huyện Cẩm Xuyên – tỉnh Hà Tĩnh
Người phát ngôn: Ông Thái Biên Cương – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: DĐ: 0915320077 – Email:biencuong.cx@gmail.com.

Phụ trách trang Web: Thái Thị Nga – Email: thaingact@gmail.com